پـذیــرش
ثبت نام آزمون ها
اطلاعیه ها
1397/05/15
1- دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد(کتبی و مصاحبه) - آذر97
1397/05/14
2- دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد(طرح دانش پذیری) - آذر97
1397/05/13
3- دفترچه راهنمای آزمون دکتــــــــــری - آذر97
1397/04/31
مــــــــدارک مخصوص طلاب ایـــــــــرانی

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228