لطفا برای دریافت کارت ورود به آزمون به صفحه شخصی مراجعه نمایید.
ثبت نام آزمون ها

پیگیری نتیجه آزمون
کد رهگیری:   کد تصویر:        

اطلاعیه ها
1400/10/06
راهنمای شرکت در آزمون
1400/10/06
فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون
1400/10/04
اطلاعیه تغییر عنوان دکتری مدرسی معارف اسلامی به دکتری مدرسی اخلاق اسلامی
1400/10/04
اطلاعیه کارت ورود به جلسه آزمون
1400/10/01
اطلاعیه آزمون آزمایشی دی ماه 1400
1400/09/13
دفترچه آزمون سطح 5 دی ماه 1400
1400/09/13
دفترچه آزمون سطح 4 دی ماه 1400
1400/09/13
دفترچه آزمون سطح 3 دی ماه 1400
1400/09/13
دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دی ماه 1400
1400/09/13
دفترچه آزمون دکتری دی ماه 1400

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228
_