ثبت نام آزمون ها


اطلاعیه ها
1396/06/01
دفتــرچـه راهنمــای آزمـون علمی (المپیـــاد)- 96
1396/06/12
دفتــرچـه راهنمــای آزمـــون دکتـــــــــــری
1396/06/13
دفتــرچـه راهنمــای آزمون کارشناسی ارشــــد

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
تلفن: +98 25 37172629
فکس: +98 25 37177228