ثبت نام آزمون ها
  • در حال حاضر آزمونی برای ثبت نام فعال نیست.


اطلاعیه ها
1394/10/30
دریافت دفترچه آزمون ورودی سطح پنج
1395/10/26
دانلود دفترچه راهنمای دکتری اردیبهشت 96 مرحله 18
1395/10/26
دانلود دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد اردیبهشت 96 مرحله 36
1395/11/06
دانلود اطلاعیه کارشناسی ویژه طلاب اهل سنت
1395/12/01
دفترچه راهنمای سنجش و پذیرش سطح 3
1395/12/01
دفترچه راهنمای سنجش و پذیرش سطح 4

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
تلفن: +98 25 37172629
فکس: +98 25 37177228