پذیرش دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی نیمسال اول 1397-1396 / نمایندگی آشتیان  
تصویر امنیتی


جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
تلفن: +98 25 37172629
فکس: +98 25 37177228