پذیرش مجدد

تذکرات:

جهت ثبت درخواست، وارد کردن کد تحصیلی و رمز سجا الزامی است؛ در صورت نداشتن رمز عبور به واحد آموزشی خود مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن رمز ورود سیستم سجا، از آدرسsaja.miu.ac.ir/forgotpassword.php رمز خود را بازیابی نمایید.

لطفا نوع ورود را انتخاب نمایید
    
کد تحصیلی:
رمز سجا:

لطفا کد داخل تصویر را وارد نمایید
حروف تصادفی :

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228
_