درخواست پذیرش

اطلاعیه ها
1395/06/20
دفترچه راهنمای دوره‌های پودمانی زبان انگلیسی
1395/06/20
دفترچه راهنمای دوره‌های پودمانی زبان عربی
1396/01/30
اطلاعیه پذیرش دبیرستان علوم و معارف اسلامی سال تحصیلی
1396/03/24
ثبت نام در سایت سازمان دانشجویان غیر ایرانی

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
تلفن: +98 25 37172629
فکس: +98 25 37177228