اطلاعیه پذیرش جامعه المصطفی

» مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه مهم در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه

مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه مهم سومین مرحله آزمون آزمایشی حضوری الکترونیکی

مشاهده اطلاعیه

راهنمای آزمون انلاین سنجش

مستند آموزش آزمون آنلاین

فیلم آموزشی

اطلاعیه مهم ویژه آزمون آنلاین آزمایشی سنجش 

مشاهده اطلاعیه

 

اطلاعیه مخصوص داوطلبان ایرانی 

دریافت و مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه و دفترچه آزمون دکتری دی ماه 1399

دریافت اطلاعیه آزمون

دریافت دفترچه آزمون

 

اطلاعیه و دفترچه آزمون کارشناسی ارشد دی ماه 1399

اطلاعیه آزمون ارشد

دفترچه آزمون ارشد

اطلاعیه و دفترچه آزمون سطوح دی ماه 1399

اطلاعیه سطوح

دفترچه سطح 3

دفترچه سطح 4

دفترچه سطح 5

ثبت نام طلاب متقاضی تحصیل در ایران در ایام کورونا

لینک ثبت نام


جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228