پـذیــرش
ثبت نام آزمون ها
اطلاعیه ها
1400/02/19
اطلاعیه و دفترچه نهایی آزمون دکتری تیر ماه 1400
1400/02/19
اطلاعیه و دفترچه نهایی آزمون کارشناسی ارشد تیر ماه 1400
1400/02/19
اطلاعیه و دفترچه نهایی آزمون سطح 5 تیر ماه 1400
1400/02/19
اطلاعیه و دفترچه نهایی آزمون سطح 4 تیر ماه 1400
1400/02/19
اطلاعیه و دفترچه نهایی آزمون سطح 3 تیر ماه 1400
1399/11/11
اطلاعیه پذیرش جامعه المصطفی
1399/06/16
ثبت نام طلاب متقاضی تحصیل در ایران در ایام کورونا

جمهوری اسلامی ایران ، قم، خیابان معلم، صندوق پستی ۴۳۹
فکس: +98 25 37177228